Học Autocad 2007 Bài 45:Trình tự chèn block hoặc file vào bản vẽ hiện hành

Để chèn block và file bản vẽ, ta thực hiện theo trình tự sau:

– Thực hiện lệnh Insert (hoặc từ Insert menu chọn Block…) sẽ xuất hiện hộp thoại Insert.
– Nhập tên block hoặc tên file (với đường dẫn) tại ô soạn thảo Name.
– Nếu không nhớ tên block hoặc file, ta có thể chọn từ danh sách hoặc chọn nút Browse…
làm xuất hiện các hộp thoại Select Drawing File cho phép ta chọn file để chèn.

Nếu chọn nút Specify on Screen và nút OK thì ta lần lượt nhập: Insertion point (điểm chèn), X, Y-Scale (tỉ lệ chèn theo phương thức X, Y), Rotation angle (góc quay block) trên dòng nhắc lệnh (tương tự lệnh -Insert)

Nếu muốn block được phá và sau khi chèn, ta chọn nút Explode trên hộp thoại Insert. Block có thể chèn ở vị trí bất kỳ, với tỉ lệ  theo phương X, Y khác nhau và quay chung quanh điểm chèn 1 góc tuỳ ý.

 

a.Chèn block với tỉ lệ  chèn âm:

Tỉ lệ chèn có thể âm. Nếu tỉ lệ  X âm thì block được chèn đối xứng qua trục song song với trục Y và đi qua điểm chèn (tương tự thực hiện lệnh Mirror qua trục song song trục Y). Nếu Y âm thì block được chèn đối xứng qua trục song song với trục X và đi qua điểm chèn (tương tự thực hiện lệnh Mirror qua trục song song trục X)

 

b.Màu và dạng đường của block:

Màu và dạng đường của block khi chèn được xác định khi tạo block:

 

(1) Nếu block được tạo trên lớp 0 (lớp 0 là lớp hiện hành khi tạo block) thì khi chèn block có màu và
dạng đ    ờng của lớp hiện hành.

(2) Nếu block được tạo với  màu và dạng đường là BYLAYER trong một lớp  có tên  riêng  (không phải lớp  0) thì khi chèn block vẫn giữ nguyên màu và dạng đường theo lớp  (BYLAYER) đối tượng tạo block.

(3) Nếu block được tạo với  màu và dạng đường được gán BYBLOCK, thì khi chèn sẽ có màu và dạng đường đang gán cho các đối tượng của bản vẽ hiện hành  hoặc theo màu và dạng đường của lớp hiện hành.

(4) Nếu đối tượng tạo block có màu và dạng đường được gán riêng  (không phải theo BYLAYER
hoặc BYBLOCK) thì block sẽ giữ màu và dạng đường riêng của nó.

 

c.Lệnh Insert:

 

Khi thực hiện lệnh –Insert sẽ xuất hiện các dòng nhắc cho phép ta chèn block hoặc file bản vẽ vào bản vẽ hiện hành như các phiên bản trước đó.

Command :  Insert ↵
Enter block name or [?]: GHE↵              Nhập tên block
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/    Định điểm chèn block
Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:
Enter X scale factor, specify opposite corner        Nhập hệ số tỉ lệ  theo phương X
or [Corner/XYZ] <1>:
Enter Y scale factor <use X scale factor>:             Nhập hệ số tỉ lệ  theo phương Y
Specify rotation angle <0>:                                     Nhập góc quay

Nếu tạo dòng nhắc “Enter block name <>” ta nhập ? sẽ liệt kê danh sách các block có trong bản vẽ. Nếu tạo dòng nhắc “Enter block name <>” ta nhập dấu ngã (~) thì sẽ hiển thị hộp thoại Select Drawing File.
Bạn có thể kiểm tra sự chèn block vào trong bản vẽ tại dòng nhắc “Enter block name <>” như sau:

-Chèn block được phá và Nếu nhập dấu hoa thị (*) trước tên block thì khi chèn, block bị phá và thành các đối tượng đơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.