Học Autocad 2007 Bài 43:Trình tự tạo block bằng hộp thoại Block Denifition

 

Để tạo block ta thực hiện theo trình tự sau:

 

-Thực hiện lệnh Block (hoặc từ Draw menu chọn Block>Make..), hộp thoại Block
Denifition xuất hiện.

 

-Nhập tên block vào ô soạn thảo Name, ví dụ GHE.

 

-Chọn nút Select Objects< sẽ tạm thời đóng hộp thoại để trở về vùng đồ hoạ bản vẽ và sử dụng các phương pháp chọn khác nhau để chọn các đối tượng của block. Sau khi chọn xong các đối tượng, nhấp ENTER sẽ xuất hiện lại hộp thoại Block Denifition. Cần chú ý rằng khi chọn các đối tượng thì số các đối tượng chọn sẽ xuất hiện dưới khung Objects.

 

-Nhập  điểm chuẩn chèn (Insertion base point) tại các ô X, Y, Z hoặc chọn nút Pick Point< để
chọn một điểm chèn trên vùng đồ hoạ.

 

-Nhấn nút OK để kết  thúc lệnh. Nếu ta chọn nút Delete trên vùng Objects thì khi đó các đối tượng tạo block sẽ bị xoá đi, muốn phục hồi các đối tượng này ta thực hiện lệnh Oops. Muốn giữ lại các đối tượng tạo block ta chọn nút Retain. Muốn chuyển các đối tượng được chọn thành block ngay sau khi tạo block, ta chọn nút Convert to Block.

 

Chú ý:
.  Ta có thể thay đổi góc quay và điểm chèn của block bằng lệnh Change.
.  Để truy bắt điểm chèn block (Insertion point) ta sử dụng phương thức bắt điểm INSert.
.  Các block có thể xếp lồng nhau (nested block) trong block “BAN” chứa block “GHE”,
trong bản vẽ OFFICE.DWG ta chèn block “BAN” vào.

 

Tạo block bằng lệnh Block

 

Nếu thực hiện lệnh Block thì ta có thể tạo block theo các dòng nhắc lệnh tương tự các phiên bản trước đó.

Command : -Block↵
Enter block name or [?]:                 Nhập tên block
Specify insertion base point:           Chọn điểm chuẩn chèn
Select objects:                                   Chọn các đối tượng tạo block
Select objects:                                   Tiếp tục chọn các đối tượng hoặc ENTER để kết thúc lệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.