Đăng status update tự động lên Facebook với board Arduino

Đăng status update tự động lên Facebook với board Arduino

 

 

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách dùng lại Temboo, lần này là để đăng update (dòng cập nhật) lên Facebook newsfeed.

 

Sẵn sàng

1. Bước đầu tiên là tạo một ứng dụng Facebook. Để làm vậy, hãy vào https://developers.facebook.com/

2. Và bạn giờ có thể đặt tên cho ứng dụng đó:

 

 

3. Sau đó bạn cần thêm những dòng dưới đây bên trong phần cài đặt của ứng dụng đó, thay account_name với tên của tài khoản Temboo của bạn:

 

 

4. Bây giờ chúng ta cần cấp quyền sử dụng ứng dụng này cho server Temboo. Để làm vậy, đi đến địa chỉ: https://temboo.com/library/Library/Facebook/OAuth/InitializeOAuth/

 

5. Ở đây, bạn cần điền vào AppID (tìm trong trang Facebook của ứng dụng):

 

 

6. Khi làm xong bạn sẽ cần truy cập tới URL để cấp quyền cho ứng dụng:

 

 

7. Cuối cùng, sau khi làm theo những bước từ website Temboo, bạn sẽ nhận được access token được board Arduino sử dụng để gửi bài lên Facebook:

 

 

Cách làm…

Với hướng dẫn này, chúng ta sẽ dùng Choreo tại https://temboo.com/library/Library/Facebook/Publishing/Post/.

Nó cho phép ứng dụng gửi bài lên Facebook feed của bạn. Vì sketch tương tự như trong hướng dẫn trước, tôi chỉ nhấn mạnh những điểm khác nhau chính, là phần của chương trình nơi bạn định nghĩa tin nhắn sẽ được gửi lên Facebook và access token:

String MessageValue = “Hello from Arduino”;

PostChoreo.addInput(“Message”, MessageValue);

String AccessTokenValue = “token”;

PostChoreo.addInput(“AccessToken”, AccessTokenValue);

  • Bây giờ bạn có thể lấy chương trình từ kho chứa Github của sách này và điều chỉnh mã xác thực Wi-Fi, thêm access token nhận được từ Temboo và cuối cùng chỉnh sửa file .h với mã xác thực Temboo.
  • Sau đó nạp code cho board. Bạn sẽ thấy ngay sau đó tin nhắn bạn định trong code sẽ xuất hiện trên Facebook feed.

Nó hoạt động như thế nào…

Giống như hướng dẫn trước, dự án này sử dụng nền tảng Temboo để tạo liên kết giữa board Arduino và server Facebook để tự động gửi bài lên Facebook sử dụng board Arduino.

 

_________________________________________

Để có kiến thức đầy đủ và hệ thống về dự án IoT trên nền tảng Arduino, bạn nên mua sách “INTERNET OF THINGS VỚI ARDUINO“.

Mua ngay tại link: https://cachdung.com/internet-of-things-voi-arduino.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.